Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä: Ab Brodita Oy Ltd y-tunnus 2942699-6, Mesimäki 10 D 18, 02780 Espoo.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Leena Wahlberg leena.wahlberg@brodita.fi

Rekisterin nimi: Ab Brodita Oy Ltd yhteystietolomake.

Tietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisterin käyttötarkoitus on Ab Brodita Oy Ltd:n yleinen markkinointiviestintä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin (enintään kerran viikossa) sähköpostitse tietoa Broditan palveluista. 

Tietosisältö: Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteritietoja ei luovuteta muille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yritys suojaa yhteystietorekisteriin pääsyn asianmukaisin toimenpitein. 

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta tarkastuspyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto. Tietojen korjaaminen ja poistaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

Tämä seloste on laadittu Espoossa 18.2.2020.